งานปิดโครงการ My healthy meal by Memeal สำหรับพนักงาน Tipco

งานปิดโครงการ My healthy meal by Memeal สำหรับพนักงาน Tipco

งานปิด ’โครงการ มีมีล สุขภาพดีขึ้นได้ใน 90 วัน’ ที่ร่วมกับบริษัท ทิปโก้ จำกัด ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 31 คน ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นสำหรับพนักงานที่มีความเสี่ยงหรือเป็นผู้ป่วย NCDs (โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง) โดยให้ทานอาหารที่จัดเตรียมให้เฉพาะบุคคลจากนักกำหนดอาหาร Memeal

ในวันนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการเจาะเลือดเพื่อดูผลการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพหลังจากเข้าร่วมโครงการ และได้รับความรู้ด้านการดูแลโภชนาการอย่างยั่งยืนจาก อ.สง่า ดามาพงษ์ นักวิชาการด้านโภชนาการชื่อดังและวิทยากรประจำรายการ ‘สภาพสุข สุขภาพ’ ทาง FM99 Active Radio รับรางวัลจาก Memeal สำหรับผู้ที่มีผลการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพมากที่สุด รวมถึงได้รับของที่ระลึกเป็นผลิตภัณฑ์ซีเล็คทูน่า จากบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด และ เครื่องดื่มตรา โนแคล เครื่องดื่มทางเลือกสุขภาพแบบไม่มีน้ำตาล ปราศจากแคลอรี่ ด้วยสารสกัดจากหญ้าหวาน ทั้งหมด 3 รสชาติ เก๊กฮวย ใบเตย และชาเขียว (สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/nocaldrink/ หาซื้อได้ที่ Family Mart ทุกสาขา)

หลังจากการเข้าร่วม ’โครงการ มีมีล สุขภาพดีขึ้นได้ใน 90 วัน’ พบว่าผลลัพธ์ด้านสุขภาพของผู้เข้าร่วมโครงการดีขึ้น โดยการควมคุมอาหารและให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดจากนักกำหนดอาหาร ไม่ว่าจะเป็นค่า HDL/LDL ไตรกลีเซอไรด์ ค่าน้ำตาลและไขมันในเลือด รวมถึงน้ำหนักร่างกายอย่างมีนัยยะสำคัญ รวมทั้งสร้างลักษณะนิสัยการรับประทานที่ดีให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการอีกด้วย

Facebook Twitter Google+

Leave A Comment

Related Stories