อบรมเรื่องการทำอาหารเพื่อสุขภาพให้พ่อค้าแม่ค้าในสำนักงานใหญ่ SCG

อบรมเรื่องการทำอาหารเพื่อสุขภาพให้พ่อค้าแม่ค้าในสำนักงานใหญ่ SCG

เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2561 ทีมงานนักกำหนดอาหารและนักโภชนาการของ Memeal ได้เข้าไปจัดกิจกรรม และให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร พ่อค้า แม่ค้า จำนวน 11 ร้านค้า ภายในสำนักงานใหญ่ SCG บางซื่อ เพื่อให้ทุกท่านสามารถปรับการปรุงอาหาร สร้างเมนูอาหารใหม่ๆ หรือ จัด set อาหาร ที่ดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคได้มากขึ้น เพื่อตอบสนองเงื่อนไขสุขภาพที่หลากหลายของพนักงาน SCG ได้อย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มผู้ต้องการลดน้ำหนัก ควบคุมไขมัน ควบคุมระดับน้ำตาล และควบคุมความดันโลหิต

ผู้ประกอบการทุกท่านให้ความสนใจและตั้งใจเรียนรู้กันเป็นอย่างมาก และเตรียมพร้อมที่จะทำ workshop การปรับสูตรอาหารให้ดีต่อสุขภาพในครั้งถัดๆไป

ถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญของการสร้าง SCG ให้เป็นองค์กรแห่งสุขโภชนา ต่อไปในอนาคตจร้า

Facebook Twitter Google+

Leave A Comment

Related Stories